Sidste ændringsdato: 2015-08-16

Om TourDeDruk

TourDeDruk er en iOS (smart phone og tablet) applikation som giver dig et alternativ til de traditionelle fest- og selskabsspil.

Spillets udformning tager afsæt i eksisterende og kendte fest- og selskabsspil så som Jeg har aldrig, Sandhed eller Konsekvens, Hvem her, Regelspillet og Kongespillet. Denne kombination sammen med spillets egen unikke twist giver en helt ny genre for sig selv i et digitalt format. Dette giver anledning til at lære deltagerne rigtig godt at kende på en sjov og festlig måde.

Spillet er designet således at deltagerne selv udformer regler og udfordringer til hinanden. Spillet kan betragtes som en platform hvor deltagerne selv skaber rammerne og omfanget heriblandt indtagelsen af væsker og udfordringernes udforming.

Spillet kan spilles med eller uden et Facebook-login. Med et Facebook-login gøres spiloplevelsen mere smidig i forhold til tilmelding af spillere, samt bliver mere personlig ved at vise profilbilledet af en deltager på de enkelte kort*. Deltagere som ikke benytter Facebook kan tilføjes til spillet som anonyme med et selvvalgt visningsnavn.

*Bemærk Facebook integrationen bruges til at vise profilbillede og navn på deltagere. Der vil på ingen måde postes eller ændres på din Facebook profil.

Spillets gang

Brugs- og privatlivspolitik

Denne side beskriver vores brugs- og privatlivspolitik, de vilkår, betingelser og retningslinjer, som gælder for TourDeDruk applikationen. TourDeDruk respekterer dit privatliv og har udviklet denne privatlivspolitik til at demonstrere sit engagement for at beskytte dit privatliv. Denne privatlivspolitik beskriver de oplysninger, vi indsamler, hvordan disse oplysninger kan bruges, med hvem den kan deles, og dine valg om sådanne anvendelser og oplysninger.

Brugspolitikken er udarbejdet for at sikre at brugen af TourDeDruk applikationen sker under fornuftige forhold. Du som ejer og eksekverer applikationen er derfor ansvarlig for at overholde de beskrevede retningslinjer.

Vi opfordrer dig til at læse denne brugs- og privatlivspolitik omhyggeligt, når du bruger TourDeDruk. Ved at bruge TourDeDruk applikationen giver du samtidigt dit samtykke og accepterer de retningslinjer, der er beskrevet i dette dokument. Du bedes venligst læse disse vilkår omhyggeligt igennem, før du tager TourDeDruk i brug, idet brug af denne applikation er underlagt de beskrevne vilkår.

Ændringer i brugs- og privatlivspolitik

TourDeDruk forbeholder sig ret til løbende at ændre denne brugs- og privatlivspolitik samt vilkår, betingelser, retningslinjer og offentliggøre nye versioner af TourDeDruk applikationen. Det er dit ansvar at holde dig ajour om gældende vilkår. Fortsat brug af TourDeDruk applikationen er ensbetydende med en accept af de ændrede vilkår.
Du kan finde den seneste version af denne brugs- og privatlivspolitik på http://is2advanced.com/tour/policy.html, hvor datoen angivet foroven i dette dokument beskriver sidste ændringsdato. Ændringer træder i kraft straks efter udgivelsen heraf på webstedet. Derfor opfordrer vi dig til at kontrollere datoen for denne brugs- og privatlivspolitik, når du benytter dig af TourDeDruk for at sikre om denne politik er blevet opdateret. Du skal regelmæssigt gennemgå denne politik for at holde dig orienteret om ændringer.

Dit samtykke og accept

Hvis du ikke accepterer denne brugs- og privatlivspolitik eller dets ændringer, er din eneste mulighed straks at stoppe al brug af TourDeDruk, og TourDeDruk refunderer ikke dit køb. Din fortsatte brug af TourDeDruk efter udsendelse af eventuelle ændringer af denne brugs- og privatlivspolitik vil udgøre din accept af den reviderede politik. Hvis du har spørgsmål vedrørende denne politik, bedes du kontakte os på de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne politik.

Brugspolitik

Du skal mindst være 17 år gammel for at købe TourDeDruk applikationen ("Minimumsalderen") på AppStore. Den anbefalede minimums alder for at spille TourDeDruk applikationen er mindst 18 år gammel. Hvis du er forælder eller værge for en person, der er yngre end det overnævnte kan du acceptere denne brugs- og privatlivspolitik på vegne af den mindreårige person, men derved tage det fulde ansvar for den mindreåriges brug af TourDeDruk applikationen.

Du (ejeren af TourDeDruk applikationen) er som udgangspunkt ansvarlig, medmindre forælder eller værge har accepteret disse retningslinjer på vegne af dig, for at spillets gang foregår under fornuftige forhold. Ved fornuftige forhold menes der, at rammerne, omfanget af spillet og indtagelsen af væsker er ene og alene dit ansvar og styret af dig. Endvidere bærer du ansvaret for de øvrige medvirkende deltagere. Hvis du forlader spillet skal du samtidigt øjeblikkeligt indstille spillet.

Hvis der i forbindelse med spillets gang indtages alkohol henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside (https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/alkohol), hvor retningslinjer og anbefalinger i forhold til indtagelse af alkoholdige væsker bør læses grundigt og overholdes. Det er op til den enkelte deltager at tolke hvilke type væsker som indtages, men TourDeDruks klare retningslinjer er at indtagelse af en hver form for væske skal være i moderate mængder.

Indtagelse af væsker bør aldrig overstige de anbefalinger beskrevet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – og spillet skal indstilles for de enkelte deltagere hvor den anbefalede grænse er nået. Hvis der under spillets gang er en eller flere deltagere som føler sig utilpas skal spillet straks indstilles for den enkelte deltager eller hele spillet.

Definitionen af ”én tår” kan aftales på forhånd eller under spillets gang, hvor deltagerne indbyrdes opnår konsensus. Én tår er subjektivt og kan på ingen måde sammenlignes eller oversættes til en enhed i metersystemet (metric system). Én tår er derfor ikke en eksakt målbar enhed og kan derfor variere alt imellem 0,01 ml. (milliliter) til hvor meget væske der kan synkes i ét drag af den pågældende deltager. Forholdet imellem 1 tår og 2 tåre skal således bruges som et målestoksforhold og tolkes at 2 tåre er mere end 1 tår.

Du (ejeren af TourDeDruk applikationen) er som udgangspunkt ansvarlig, medmindre forælder eller værge har accepteret disse retningslinjer på vegne af dig. Du giver dit samtykke og påtager dig derved alt ansvar i forhold til spillets afvikling heraf; indtagelse af væsker og udfordringer. TourDeDruk applikationen, dets udvikler og associeret fraskriver sig alt ansvar i den forbindelse.

Ved udfordringer som kan føre til at poste multimedie elementer heraf lyd, billede eller video på sociale medier er den udførende deltager og kontoejeren ansvarlig for multimediets indhold og dets medfølgende metadata (bestående af tekst, hashtags (#) og tilføjelse af omtale (@mention)). Du skal være bekendt med det pågældende sociale medie brugs- og servicepolitik i forbindelse med anvendelse af det. TourDeDruk applikationen, dets udvikler og associeret fraskriver sig alt ansvar i den forbindelse.

Privatlivspolitik

Vi indsamler følgende typer af oplysninger nedenfor gennem din brug af TourDeDruk applikationen.

Personlig oplysninger

Personlige oplysninger er oplysninger, der identificerer dig eller en anden person. Personlige oplysninger kan overføres eller modtages når du bruger TourDeDruk applikationen. Vi indsamler personlige oplysninger, hvis du giver det direkte til os via e-mail. Vi kan også indsamle personlige oplysninger, når du sender os beskeder, kommentarer, spørgsmål eller forslag, eller hvis du deltager i blogs, fora, opslagstavler, chatrum, profilsider og andre tjenester, hvor du kan sende oplysninger. Ved at bruge TourDeDruk giver du os tilladelse til at indsamle og analysere disse data.

Ikke-Personlig oplysninger

Ikke-personlige oplysninger er oplysninger, der ikke identificerer dig eller nogen anden person, og omfatter session og brugsdata, logdata, aggregerede oplysninger, hver som beskrevet nedenfor.

Session og brugsdata er oplysninger om din brug af TourDeDruk applikationen og inkluderer, uden begrænsning, forbindelses- og servicerelaterede data, der er indsendt til os gennem din brug. Session og brugsdata indeholder oplysninger om forbindelsesanmodningen, serverkommunikation og datadeling, herunder netværksmålinger, servicekvalitet og dato, tidspunkt og placering af hvor TourDeDruk applikationen blev benyttet. Vi kan også sammenlægge session og brugsdata som beskrevet i aggregerede oplysninger nedenfor.

Logdata er når du interagerer med TourDeDruk applikationen. Systemerne kan automatisk indsamle dit unikke brugerenhedsnummer, typen af din telefon eller operativsystem, og datoerne og tiderne for din brug. Logdata hjælper os med at få indsigt i hvis der, mod forventning, skulle opstå fejl i TourDeDruk applikationen og løse fejlene for at du som bruger kan få en bedre oplevelse.

Aggregerede oplysninger er data, vi indsamler om en gruppe eller kategori af brugere, hvorfra individuelle brugeridentiteter er blevet fjernet. Med andre ord kan oplysninger om hvordan du bruger TourDeDruk applikationen indsamles og kombineres med oplysninger om, hvordan andre bruger applikationen, men ingen personligt identificerbare oplysninger vil blive medtaget i den resulterende samlet information. Aggregerede oplysninger hjælper os med at forstå udviklingen i vores brugers behov, så vi bedre kan overveje nye funktioner eller på anden måde skræddersy TourDeDruk applikationen.

Hvad bruges de indsamlede oplysninger til?

De indsamlede oplysninger benyttes udelukkende til at analysere brugsmønstre af TourDeDruk applikationen for at kunne forbedre, rette fejl og generelt højne brugeroplevelsen af TourDeDruk applikationen. Vi bruger også de indsamlede data i forbindelse med statistik, forbedring af teknologiske løsninger og til udvikling af helt nye tiltag.

Kontaktoplysninger

Email: info@is2advanced.com